Velkommen til søsterloge nr. 96 Terebinte I.O.O.F.

Søsterloge nr. 96 Terebinte har adresse i logebygningen på F. Übersax Vej 2 i Frederikshavn.

Møderne afholdes 1. og 3. tirsdag i måneden med mødestart kl. 19.00. Afslutning ca. kl.22.30.

Som forholdsvis ny loge er medlemstallet ikke så højt, så der er rig mulighed for den interesserede søster til at engagere sig aktivt i logens arbejde og ikke blot deltage i møderne.

Odd Fellow Ordenen har både et etisk og et humanitært sigte. Et etisk mål rettet mod den enkelte og et humanitært rettet mod det lokale, det nationale og det internationale.

Logemøderne afvikles med den ro og værdighed, der er en af forudsætningerne for, at Odd Fellow Ordenens formål kan opfyldes.

Ethvert logemøde omfatter den højtidelige del inde i logesalen efterfulgt af det mere frie samvær i selskabslokalet. Her serveres et let traktement, og der er rig lejlighed til, at søstrene lærer hinanden nærmere at kende. Der knyttes derved gode venskabsbånd.

Påklædningen ved møderne er kort sort kjole til arbejdsmøderne, og lang sort kjole samt hvide handsker (festdragt) til møder med gradetildelinger, indvielser og andre ordensmæssige festligheder.

Da logen er forholdsvis ny, skal alle medlemmer medvirke til, at den får gode traditioner, f.eks. med hensyn til humanitært virke rettet mod det lokale.

Allerede i foreningstiden knyttede logen venskabsforbindelse til den norske søsterloge nr. 122 Amalie i Mandal, og man agter at pleje venskabet med gensidige logebesøg.

Ligeledes vil logen invitere ægtefæller/samlevere med til egnede arrangementer.

 

Kontakt logen

Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Skal udfyldes.
Invalid Input